Wednesday, 30 May 2012

dil ki kahani bhi ajeeb hai,khabi khush to kabhi ghumgeen hai..

mann ki nagri sunsaan h,aur dunia kitni rangeen hai.. : 

No comments:

Post a Comment